Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest Sago Media Maciej Gorzkowski S.K.A z siedzibą w Kielcach, ul. Podklasztorna 103B/22, 25-714 Kielce, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000950377, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 959-204-96-53, REGON 521096057, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, reprezentowaną przez Macieja Gorzkowskiego. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 5. Dane osobowe podawane w formularzu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP (w przypadku zakupów jako przedsiębiorca)
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter.
  3. Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Sago Media, poprzez umożliwienie kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej www.sagomedia.pl, przetwarza Państwa dane osobowe w różnym zakresie i w różnych celach oraz w oparciu o różne podstawy prawne.

   PRZEDSTAWIENIE OFERTY ŚWIADCZONYCH USŁUG

   • Zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres domeny internetowej, numer telefonu, treść zapytania.
   • Cel przetwarzania danych: w celu przygotowania i przedstawianie indywidualnej oferty oraz w celu kierowanie treści marketingowych i promocyjnych.
   • Podstawa prawna: przetwarzanie danych niezbędne do przeprowadzenia działań podejmowanych jeszcze przed zawarciem umowy – na żądanie osoby, której dane dotyczą.

OBSŁUGA POZOSTAŁYCH ZAPYTAŃ ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

   • Zakres danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres domeny internetowej, numer telefonu, treść zapytania.
   • Cel przetwarzania danych: w celu odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego, stanowiące prośbę o przedstawienie naszej oferty oraz w celu kierowanie treści marketingowych i promocyjnych.
   • Podstawa prawna: przetwarzanie danych niezbędne do podjęcia działań – zgodnie z żądaniem osoby, której dane dotyczą.

W przypadku, gdy miałoby dojść do zmiany celu przetwarzania danych, wysyłamy do właściciela danych osobowych zapytanie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w innym celu. Jednocześnie informujemy o warunkach przetwarzania danych i niezbędnych szczegółach z tym związanych.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@sagomedia.pl.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§3. Pliki cookies

 1. Witryna WWW.sagomedia.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Sago Media w celu optymalizacji działań.
 3.  Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  a) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  d) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookiesDodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.